Hoofdtaak

Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

 • Eerst verantwoordelijke voor het financiële en beheer van de vereniging.
 • Int de contributie.
 • Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies.
 • Int de advertentieopbrengsten.
 • Betaalt de rekeningen.
 • Beheert bank- en girorekeningen.
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze.
 • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag.
 • Beoordeelt in overleg met het bestuur ad hoc aanvragen voor geld.
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording.
 • Pleegt overleg met de kascontrole commissie.
 • Maakt contractafspraken over financiële vergoedingen en is verantwoordelijk voor de betaling van het salaris aan de werknemers van Ypsilon .
 • Zorgt voor de noodzakelijke verzekeringen.

Wat vragen wij?

Om te ervaren wat een bestuursfunctie bij Ypsilon inhoudt, zoeken wij in eerste instantie bestuursleden voor een jaar. Na dit jaar is het aan de bestuurders om te bekijken of zij dit voor langere tijd willen doen.

Voor de vacature van voorzitter zijn de volgende competenties belangrijk:

 • Beschikt over financieel inzicht
 • Kennis van en ervaring met financieel beheer
 • Zorgvuldig

Meer informatie?

Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op via info@ypsilondoetinchem.nl

Gymnastiek vereniging Ypsilon is een vereniging met brede activiteiten. De vereniging heeft ongeveer 500 leden in alle leeftijden, die veel plezier beleven aan onze sport. Binnen de vereniging is het zowel mogelijk om op recreatief als op topniveau te sporten. De vereniging staat open voor iedereen.