Doetinchem, 14  januari  2019.

 

Beste leden, ouders en verzorgers van leden van Ypsilon,

 

Door het komende  vertrek van het bestuur  komt  de turnvereniging Ypsilon in zwaar weer terecht.   Het huidige bestuur  zal  tijdens de ALV van 18 maart 2019  haar functie neerleggen.   Ondanks pogingen in de afgelopen periode om mensen te werven voor een bestuursfunctie lukt het niet om vrijwilligers hiervoor te vinden. Er is op dit moment dus sprake van een bestuurscrisis binnen Ypsilon, die de toekomst van onze vereniging onzeker maakt. Immers, zonder bestuur kan een vereniging niet functioneren. In de afgelopen jaren zijn talloze verenigingen in Nederland hierdoor gestopt, een schrikbeeld voor Ypsilon.

 

Ypsilon heeft op korte termijn een volwaardig bestuur nodig om antwoord te geven op huidige vragen zoals een teruglopend ledenaantal en hoe om te gaan met de afname van contributiegelden, de inzet van vrijwilligers, etc.

 

Er  is echter niet alleen negatief nieuws te melden. Ypsilon heeft nog steeds 500 leden, jong en oud, die veel plezier beleven aan onze sport. We boeken sportieve successen en Ypsilon heeft een gemotiveerde leiding die hun uiterste best doen om ons sportplezier te verschaffen. Er zijn ook veel mensen, leden en ouders van jeugdige leden, die best een bijdrage willen leveren aan Ypsilon. Echter, deze bijdrage is vaak gericht op kortdurende en/of concrete activiteiten binnen de vereniging. Een langdurige verplichting die veel tijd kost, zoals een bestuursfunctie, is voor hen een brug te ver.

 

Met ondersteuning van Manon Zwakenberg van Sportservice Doetinchem is een plan gemaakt om het voor vrijwilligers weer leuk te maken om een bijdrage te leveren aan onze vereniging. Een plan waarin rekening wordt gehouden met de wens van vrijwilligers om onverplicht iets concreets te doen voor de vereniging. Een plan waarin een bestuursfunctie slechts enkele uren per maand tijd kost en waarin taken eerlijk verdeeld worden tussen het bestuur, de leiding en de commissies. Een plan dat wel draagkracht en deelname van onze leden vraagt.

 

Dit plan willen we graag aan onze leden voorleggen op een ingelaste Algemene Ledenvergadering, die op 31 januari  aanstaande zal plaatsvinden in de sporthal van SaZA, aanvang 20.00 uur.

 

Deze Algemene Ledenvergadering is van groot belang voor het voortbestaan van Ypsilon, uw komst is daarom zeer gewenst. Ik verzoek u daarom dringend om hierbij aanwezig te zijn. Daarnaast wil ik u vragen om vooraf na te denken of u als vrijwilliger een steentje wil bijdragen aan Ypsilon. Uw komst en bijdrage worden zeer op prijs gesteld en zijn belangrijk om Ypsilon voort te laten bestaan.

 

Met een vriendelijke sportgroet,

Japke Huisman, voorzitter Ypsilon.

 

Klik hier