Vanaf maandag 25 mei gaan de lessen weer van start.

Protocol voor Ypsilon lessen.

In verband met de coronatijd zijn wij genoodzaakt ons te houden aan de richtlijnen van de KNGU en RIVM. Dat betekent dat de kinderen alleen sporten, zonder toezicht van ouders, tijdens de les. Ypsilon leiding ontvangt de kinderen 5 minuten voor aanvang van de les op een afgesproken plek en daar worden zij na de les ook weer teruggebracht om opgehaald te worden. Van de ouders wordt vriendelijk verzocht om, indien mogelijk, in de auto te blijven.

 • Tijdens de ouder/kind lessen moeten de ouders 1.50 meter afstand houden van elkaar.
 • Tijdens de BOM lessen nemen de leden een eigen schone handdoek mee.
 • Doordat we niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van de SAZA hal is toiletgebruik helaas niet mogelijk, ga daarom vooraf thuis naar het toilet.
 • Draag kleding en schoeisel voor buitenlessen. Turnpakje en bv trainingspak voor als het kouder wordt.
 • Bij regen gaan de lessen niet door.
 • Bij ziekte of verkoudheidverschijnselen verzoeken wij jullie thuis te blijven. Als leden tijdens de les deze verschijnselen krijgen worden de ouders gebeld om het kind op te halen.
 • Een EHBO trommel is aanwezig.

Tijdens de trainingen zullen er geen materialen naar buiten verplaatst worden. Uitzondering hierop is klein eigen materiaal.

Hoe gaan we te werk:

 • Kinderen worden gebracht bij de desbetreffende gekleurde vlag rondom de ingang van de Sazahal. (Daphne rood, Ellen wit, Adéla blauw, Martine geel, Danielle groen, Stan zwart, Taco en Troy  oranje) Bij de Zonneboom zal juf Rachel de kinderen bij de deur ontvangen.
 • Kinderen worden genoteerd op de presentielijsten van Ypsilon.
 • Kinderen moeten handen ontsmetten, hiervoor staat desinfectiemiddel klaar.
 • Kinderen gaan met de leiding naar een afgebakend deel van het plein voor en of naast de Sazahal.
 • Het gebruikte materiaal moet worden gereinigd met een doekje. Waar mogelijk helpen de kinderen hierbij.
 • De leiding brengt de kinderen na de les naar de afgesproken plek. De ouders kunnen de kinderen daar weer ophalen.

Ondanks alle maatregelen hopen wij er samen het beste van te maken!!

Sportprotocol