De afvalberg wordt groter, daarom zullen wij moeten proberen om de gebruiksduur van goederen te verlengen. De consument is zich steeds meer bewust dat afval goed gescheiden moet worden, willen wij een leefbare wereld creëren voor onze kinderen.

We slaan hiermee 2 vliegen in 1 klap, want Ypsilon krijgt er ook nog eens een leuke vergoeding voor. Met weinig inspanning krijgt uw vereniging meer financiële armslag.

Onze container staat links naast de ingang van de Saza Topsporthal.