Beste leden, ouders en verzorgers van leden.

31 Maart is besloten om de maatregelen die al gelden t/m 6 april, te verlengen t/m 28 april. Voor onze vereniging Ypsilon betekent dit dat alle lessen tot aan die datum niet gegeven kunnen worden.

Als bestuur hebben we besloten om de contributie voor de maand april vast te stellen op €2,50. Dit bedrag is een bondsafdracht aan de KNGU.

Met dank aan onze penningmeester en met hulp van onze partners is dit mogelijk gemaakt.

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe en we hopen jullie allemaal weer enthousiast terug te zien zodra de maatregelen zijn opgeheven.

Tot aan die tijd; pas goed op jezelf en je naasten.

Het bestuur van Ypsilon